Social Service anno 2016, de klant écht in beeld
Een event van  CustomerFirst logoDEF

Human behaviour in digital interaction

16.25 - 17.05
Programma 2016
In zijn voordracht gaat Prof. Dr. Flip van der Wal in op de complexe tegenstellingen tussen het persoonlijke en menselijke gedrag in relatie tot de digitale interactiemogelijkheden die de huidige technische ontwikkelingen ons reeds bieden. Zijn stelling luidt dat 35% van de basisstaken uitgevoerd door de Nederlandse overheden (gemeenten, provincie, Rijk) geautomatiseerd gedaan kunnen worden door systemen met dezelfde persoonlijke beleving een taaksatisfactie als mensen. Dit met behoud van het unieke menselijke geluid en bijdragend aan de transformatie naar een digitale overheid.

Sponsors & Partners