Social Service anno 2016, de klant écht in beeld
Een event van  CustomerFirst logoDEF

Sprekers

Renée van OS | Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sprekers 2016
Renée doet als associate lector 'online interactie' praktijkgericht onderzoek naar thema's als webcare en online communities. Zij voert dit onderzoek uit samen met docenten en studenten van de opleiding Communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, en altijd in samenwerking met èn voor partners uit de praktijk. Renée is sinds 2011 als hoofddocent verbonden aan deze opleiding, en heeft daarnaast zitting in de curriculum commissie, waar zij verantwoordelijk is voor de leerlijn onderzoek.

De centrale vraag in het onderzoek naar ‘online interactie’ is: "Hoe kunnen organisaties de interactie met externe stakeholders in een social media context op een effectieve manier laten verlopen?" Hierbij kijken we enerzijds naar het effect dat online interacties hebben op bijvoorbeeld de klanttevredenheid en reputatie van een organisatie, en anderzijds naar het interactieproces zelf dat sturing geeft aan dit effect. In de bestudering van het proces is er aandacht voor de betrokkenen in het proces, de inhoud van de boodschap(en) zelf, de aanleiding of context waarbinnen de interactie plaatsvindt, en de manier waarop de boodschap geformuleerd is.

Recent heeft Renée samen met collega’s Daphne Hachmang en Els van der Pool een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift voor Communicatiewetenschap over de inzet van webcare door OV-aanbieders.

Sponsors & Partners