Thema Social Service Congres 2019

Social Service Congres

Het nieuwe thema voor het Social Service Congres 2019 is:

Smooth Operator: Innovatie in digitaal & menselijk klantcontact.

Het gebruik van slimme intelligente oplossingen in digitaal klantcontact in Nederland staat nog in de kinderschoenen. Chatbots en AI-assistenten zijn nu al zeer geschikt voor interactie met klanten waarbij een duidelijke oplossing voorhanden is en waarbij maar een paar stappen doorlopen hoeven te worden. Tegelijk kan kunstmatige intelligentie gebruikmaken van kennis op de achtergrond om de interactie persoonlijk en menselijk te maken voor de klant. Ook kan een chatbot worden ingezet om de medewerker te ondersteunen bij het vinden van antwoorden. Daarvoor zijn wel kennis en inzichten van klanten en klantcontact nodig, want dan pas kun je AI en chatbots ‘slim’ toepassen.

Voor meer complexe klantvragen via bijv. webcare of live chat is nu en in de toekomst nog steeds een goed opgeleide, competente, communicatieve en menselijke medewerker nodig. Dit vraagt ook organisatorische voorwaarden, zoals het mandaat hebben om deze complexe vragen te kunnen onderzoeken en samen met collega’s de vraag op te lossen en te beantwoorden.

Klanten vragen steeds meer om een persoonlijke service en willen tegelijk zo snel mogelijk geholpen worden. Hoe kun je nu zowel innoveren op kunstmatige intelligentie als op menselijk klantcontact? Hoe kun je samen met collega’s aan hogere klantverwachtingen als een snelle respons en 24/7 beschikbaarheid voldoen. Wat is het effect van een conversatie van een chatbot op je merkbeleving en klanttevredenheid? En hoe kun je de klanttevredenheid verbeteren op alle touchpoints van de customer journey?

Op het programma van het Social Service Congres 2019 staan inspirerende en inhoudelijke sprekers die vertellen hoe zij door innovatie van digitaal en menselijk klantcontact de transitie maken van Customer Experience (CX) bij alleen de afdeling klantenservice naar een geheel klantgerichte organisatie.

Kom naar het Social Service Congres 2019 over de toekomst van digitaal klantcontact.

Houd me op de hoogte